0
سکه چکشی ضرب کرمانشاهان؟
سلام
آیا برروی سکه نوشته شده ضرب کرمانشاهان؟
آیا سکه با این کیفیت ارزش نگهداری و کلکسیونی را دارد؟
ممنون