1
سکه طلا بازدید ناصرالدین شاه از ضرابخانه دولتی
با سلام؛
دوستان این سکه بازدید ناصرالدین شاه از ضرابخانه دولتی اصالت سنجی شده؛ صرفا در خصوص قیمت اظهار نظر بفرمایید.