0
کیفیت و قیمت حدودی سکه 5 ریالی
سلام
لطف کنید کیفیت و قیمت حدودی سکه 5 ریالی مصدقی سال 1334 را که در تصویر هست تخمین بزنید