0
سکه بصورت قطعه گردنبند
سلام
لطفا سکه بصورت قطعه گردنبند در عکس را ارزش گذاری فرمائید
باتشکر