0
قیمت و ارزش سکه 50 دینار 1345
باسلام
کارشناسان محترم لطفا حدود قیمت سکه 50 دینار 1345 در عکس را بفرماید
باتشکر