0
سکه ۱۰ شاهی رضاشاه ۱۳۱۴
سلام
ایا سکه ۱۰ شاهی رضاشاه ۱۳۱۴ اصالت داره؟
بی زحمت قیمت تقریبی را اعلام کنید؟
با تشکر.