1
تعیین اصالت سکه ارور 20ریالی یادبود بانک ملی
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 20ریالی یادبود بانک ملی پیوست دارلی اصالت است؟
یعنی تاکنون چنین اروری ار این سکه مشاهده شده یا خیر
سپاس