صفحه قبل
تعیین دوره سکه چکشی
سلام به همگی
این سکه چکشی هست که بنده اطلاعی از دوره ضرب این سکه ندارم
حتی فکر میکنم سکه ضرب دوم باشد
لطفا راهنمایی کنید