0
تعیین دوره سکه چکشی
سلام به همگی
این سکه چکشی هست که بنده اطلاعی از دوره ضرب این سکه ندارم
حتی فکر میکنم سکه ضرب دوم باشد
لطفا راهنمایی کنید