0
آویز های قاجاری
با سلام و درود
این آویز های نقره قاجار که تصویر ناصرالدین شاه روش هست اصالت دارد؟
در صورت اصالت قیمت تقریبی را اعلان کنید؟
اگر اطلاعاتی درباره این اویز ها یا مدال های دارید بی زحمت بیان کنید
با تشکر از شما بزرگواران.
دوستان کسی درباره اصالت این مدال ها و قیمت تقریبی خبری نداره؟