1
تعیین اصالت 5000دینار مظفرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 5000دینار مظفرالدینشاه پیوست دارای اصالت میباشد یا خیر؟
سپاس