0
سکه ۵ دینار ۱۳۱۶ با تاریخ ۶ بزرگ
با سلام
لطفا قیمت سکه ۵ دینار ۱۳۱۶ با تاریخ ۶ بزرگ با این کیفیت رو تعیین کنید.
سپاس