1
تشخیص و قیمت گذاری سکه ۴۰۰ ساله
با سلام خدمت عزیزان و کارشناسان محترم،
بنده سکه قدیمی دارم که چندین نسل دست بدست شده و از شما بزرگواران خواهشمندم که در قیمت گذاری و تشخیص نوع سکه بنده را رهنمایی فرمایید.

سپاسگزارم
سادات