5
تعیین اصالت و قیمت 5000دینار محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا باتوجه به کیفیت و شکل ظاهری درباره اصالت و قیمت حدودی سکه 5000دینار محمدعلی شاه پیوست بنده را راهنمایی فرمایید