0
سکه پنج هزار دینار رضاشاه ۱۳۰۷
با سلام و درود
ایا سکه موجود در تصویر اصل میباشد؟
اگه اصل نیست بی زحمت دلایل گفته شود،
با تشکر از عوامل سایت.