0
ربعی ناصرالدین شاه تاریخ ارور 621
سلام
سکه ربعی ناصری اروری که در سایت سکه ها ندیدم ولی عکسش می گذارم این سکه جز آلبوم پدرم بوده احتمال اینکه اصل نباشد خیلی کم هست خواستم بدانم اصالتش و قیمتش را؟
سلام
سپاس از نظرتان بله دستکدار بوده که دستکش را برداشته اند سوراخ شده خب آقای موسوی شما هم نظرتان را بیان کنید چون توی جدول شما چنین اروری ندیدم لطف کنید نظرتان را بیان کنید