0
سکه مسی
سلام
لطفا بفرمایید این سکه متعلق به چه دورانی از تاریخ ایران هست؟
ممنون میشم
عکس روی دیگرسکه روهم فرستادم