صفحه قبل
50 دینار مس 1322 سورشارژ روی 1320
سلام
سکه 50 دینار مس که تمیز شده هست چقدر ارزش دارد؟
خواهشی که از دوستان دارم اینه که سکه ها را تمیز نکنید و بگذارید بکر بودن سکه حفظ شود. تمیز کاری اگرچه ممکن است جلوه سکه را بهتر کند ولی قیمت آن را بالا نبرده و ممکن است پایین تر هم بیاورد.
البته 50 دیناری هست که اشتباه تایپی بوده و 10 دیناری مربوط به پرسش دیگر هست! متشکرم