0
50 دینار مس 1322 سورشارژ روی 1320
سلام
سکه 50 دینار مس که تمیز شده هست چقدر ارزش دارد؟
خواهشی که از دوستان دارم اینه که سکه ها را تمیز نکنید و بگذارید بکر بودن سکه حفظ شود. تمیز کاری اگرچه ممکن است جلوه سکه را بهتر کند ولی قیمت آن را بالا نبرده و ممکن است پایین تر هم بیاورد.
البته 50 دیناری هست که اشتباه تایپی بوده و 10 دیناری مربوط به پرسش دیگر هست! متشکرم