0
تعیین ارزش مدال انقلاب شاه و مردم
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بنده را درباره ارزش حدودی مدال انقلاب شاه مردم پیوست راهنمایی فرمایید
سپاس