1
اسکناس 20 ریال پهلوی دوم
با سلام وشاد باش عید نوروز
لطفا قیمت این اسکناس۲۰ریالی را بفرمائید. درصورت موجود بودن شماره سریال بیش از ۲عدد چگونه قیمت میخورد؟