0
سکه 50 دینار رضا شاه
سلام
این سکه 50 دینار رضا شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟