0
سکه ۱۲ دینار ناصرالدین شاه
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که درجه کیفی و ارزش تقریبی سکه فوق را تعیین کنند. متشکر