0
نشان اتوبوس برقی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران / ۱۳۷۲
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که در مورد ارزش حدودی این نشان اتوبوس برقی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران / ۱۳۷۲ اظهار نظر نمایند.
متشکر