0
اطلاع از اصالت و قیمت مدال
با سلام
قیمت حدودی این مدال یادبود بازی های همبستگی دانشجویان کشور های اسلامی چقدر است؟؟؟؟
با تشکر.