0
پنجهزاری طلا احمدشاه
با سلام؛
با توجه ب کیفیت سکه پنجهزاری احمد شاه پیوست (UNC) و سال ضرب ۱۳۳۵ قمری ( با درجه فراوانی کم (عطف ب کتاب جناب موسوی)) لطفا در خصوص قیمت اظهار نظر بفرمایید.