2
سکه پنج هزار دیناری احمد شاه دو طرف تصویر
با سلام و درود
آیا سکه پنج هزار دیناری احمد شاه دو طرف تصویر احمد شاه اصالت دارد؟
درصورت اصالت قیمتش چند است؟
با تشکر.