0
سکه ۲۰۰۰ دینار نقره
با سلام
لطفا اصالت وقیمت سکه دوهزار دیناری موجود را بفرمایید.