0
نوع و ارزش سکه یا مدال
سلام خدمت اساتید محترم.
این سکه چی هست و ارزش دارد؟