0
سکه ۵۰ دینار ۱۳۱۷
سلام
لطفا اصالت و قیمت سکه ۵۰ دینار ۱۳۱۷ را بفرمایید.
ممنون