0
اصالت و قیمت سکه ۱۵ کوپک تزار ۱۹۱۵
سلام خدمت عزیزان
قیمت میخواستم و اینکه آیا اصالت داره