تعیین قیمت اسکناس پهلوی
سلام و خسته نباشید
لطفا قیمت تکی و جفت اسکناس ۲۰ ریالی را بفرمایید.