1
مدال برنز احمدشاه
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که کمیت و ارزش کنونی این مدال را تعیین نمایند. متشکر