صفحه قبل
سکه دوهزار دینار احمد شاه
با سلام
لطفا بفرمایید این سکه دوهزار دینار احمد شاه اصالت دارد؟ و چند قیمت دارد؟