0
تعیین اصالت و قیمت مدال یادبود چهلمین سال تاسیس بانک ملی
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال یادبود بانک ملی پیوست درصورت تایید اصالت چقد ارزش دارد؟
سپاس