3
500دینار رایج رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید علت کمیابی و قیمت بسیار بالای این سکه که قدمتش به 100سال هم نمیرسد چیست؟
چون نمونه های کمیاب دیگری هم مانند 5ریال 1313 و 10ریال 1326 و 5ریال 1329 و...هم سکه های کمیابی هستن اما هیچکدام ارزش و قیمت سکه پیوست را ندارند
اینکه گفته میشود این سکه بصورت نمونه و در تعداد انگشت شمار ضرب شده و هیچگاه بصورت تقریبا رسمی در چرخه ضرب قرار نگرفته درست میباشد؟