0
کارشناسی سکه 1 دایم 1981 دارای اشتباه
درود بر شما
در صورت امکان سکه 1 دایم 1981 دارای اشتباه بررسی و کارشناسی بفرمایید
سپاسگزارم
درود بر شما ، میفرمایید تایید این سکه از طرف سرکار خانم Anna Kwiatkowska از شرکت NGC اشتباه بوده ؟