0
تعیین اصالت سکه درهم اردوان دوم اشکانی
با سلام
از محضر اساتید محترم درخواست دارم که نظر کارشناسیشون رو در مورد این سکه چکشی مربوط به دوره اشکانی (به نظر درهم اردوان دوم ) بیان کنند. پیشاپیش از محضر اساتید سپاسگزارم.