2
سکه یکهزار دینار ناصرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید با توجه به تاریخ ضرب سکه 1000 دیناری پیوست ایا این سکه اصالت دارد؟
سپاس