0
سکه مسی فلوس ۱۲۷۳ هجری قمری
سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که کیفیت و قیمت حدودی این سکه نیمه ماشینی ناصرالدین شاه را بفرمایند. متشکر