0
سکه نقره قورخانه ناصری
باسلام
لطفا در تشخیص ضرب این سکه نقره قورخانه ناصری کمک کنید.
ممنون