0
اصالت سکه نقره محمدعلی شاه
سلام
ایا این سکه نقره محمدعلی شاه اصلی است و ارزش ان چقدر است؟
تشکر