0
قیمت اسکناس پهلوی 10 ریال 1332
سلام
لطفا قیمت تکی و جفت این اسکناس 10 ریال 1332 را بفرمایید.
باتشکر