پاک کردن سکه
با سلام
لطفا اگر روش مناسبی برای پاک کردن دوده از سکه های مختلف نقره ،نیکل ،مس و برنج دارید بفرمایید.