0
تعیین اصالت و قیمت مدال ثور رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال ثور پیوست اصالت دارد یاخیر؟
درمورد قیمت تقریبی این مدال هم بنده را راهنمایی فرمایید
سپاس
باسلام
باتوجه به اینکه در شرف خرید این مدال هستم و مشکل کیفیت عکس قبلی لطفا با این عکس جدید بفرمایید که آیا مدال ثور پیوست دارای اصالت است یاخیر
سپاس