4
محل طراحی و ضرب سکه نمونه رضا شاه
سلام خسته نباشید
ایا اطلاعاتی وجود دارد که سکه نمونه 2000 دینار 1305 رضا شاه در کجا طراحی و ضرب گردیده ؟
تشکر