0
ارزش سکه ۱ پوندی
سلام
میخواستم بپرسم ارزش این سکه ۱ پوندی بنده چقدر است؟
تشکر