0
اسکناس آلمان
سلام
میخواستم سوال کنم که اسکناس های آلمان سال 1923، 1000 و 20000 مارکی چه قیمتی داره؟
ممنون