2
درجه کیفیت مدال موسسه PCGS
سلام دوستان و همراهان گرامی؛ موسسه PCGS درجه کیفیت MS63 را اینگونه تعریف می‌نماید: ضرب با کیفیت متوسط و خط و خش‌هایی در حد متوسط؛ حال این سوال مطرح است ک آیا مدال تصویر پیوست با خط و خش‌های بیشمار را واقعا می‌توان یک مدال بانکی با درجه کیفیت MS63 دانست؟ واقعا ملاک تعیین درجه کیفیت چیست؟ آیا یک مدال با این همه خط و خش را می‌توان خارج از چرخه داد و ستد تصور کرد (UNC)؟
با سلام مجدد خدمت دوستان و تشکر از توضیحات کامل آنها؛ آقا مهدی طبق تعریف موسسه PCGS سکه یا مدال با گرید MS60 سکه‌ای است با ضرب ضعیف یا متوسط بدون هیچ نشانه‌ای از سایش و فرسودگی با خط و خش‌های شدید و زیاد؛ طبق تعریف همین موسسه در درجه کیفیت AU58 سایش خفیف روی نقاط برجسته‌ی طرح سکه یا مدال مشهود است ( البته با جزییات کامل). بنابراین تا زمانی ک روی سطح برجسته سکه یا مدال نشانه‌ای از سایش و فرسودگی مشاهده نشود علیرغم وجود خط و خش و حتی زدگیِ شدید درجه کیفیت همان UNC است؛ به عنوان نمونه مدال تصویر پیوست در مزایده هریتج با درجه کیفیت بانکی عرضه گردیده است زیرا علیرغم دو زدگی شدید در گوشه‌ی بالای سکه و خط و خش‌های فراوان اما هیچ نشانه‌ای از سایش مشاهده نمی‌شود و جزئیات طرح مدال کامل و درخشش بانکی نیز مشهود است؛ با تشکر از پاسخ همه دوستان.