صفحه قبل
سکه پنجاه دیناری ضرب 1293 الی 1294 ناصری
سلام . بنده سوالی برایم پیش امده اینکه در قسمت معرفی سکه های پنجاه دیناری ناصری ضرب 1293 و 1294 قید کرده اید که این سکه فقط در تهران ضرب شده در حالیکه بنده یکی در اختیار دارم که ضرب اصفهان است . ممنون میشوم توضیح دهید