0
سکه ۵۰۰۰ دیناری احمدشاه قاجار
سلام به اساتیدمحترم،
آیا سکه من اصالت داره؟
و آیا میشه با یکی از شما اساتید محترم در واتساپ گفت و گو داشته باشم لطفا اگه زحمتی نیست پاسخ منو بدهید.