2
۱۰۰۰ دینار ناصرالدین شاه ۱۲۹۸
با سلام بر عزیزان
این سکه ۱۰۰۰ دینار ناصرالدین شاه ۱۲۹۸ با این کیفیت چقدر ارزش دارد؟
ممنون
بله سکه تاریخش چسبیده